สายมูห้าม เปิดวันไหว้เทพเจ้าฮินดู เดือน พฤษภาคม

โกเมน กองการ
โกเมน กองการ
เทพเจ้าฮินดู

หลายคนที่นับถือเทพเจ้าฮินดู คงคุ้นกับวันนวราตรี หรือ พิธีนวราตรี แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากวันนั้นแล้ว ตามปฏิทินในแต่ละปี ก็มีวันไหว้เทพเจ้าแต่ละองค์อีกด้วย ซึ่งจะมีทุกเดือน แตกต่างกันออกไป แต่รับรองว่าได้ไหว้ครบทุกองค์แน่นอน และสำหรับเดือนนี้มีวันไหว้เทพเจ้าองค์ใดบ้าง มาดูกัน

วันไหว้เทพเจ้าฮินดู เดือนพฤษภาคม

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2566 วันสังกัษฎี คเณศจตุรถี

เทพเจ้าฮินดู

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 วันไหว้เทพพระเสาร์

เทพเจ้าฮินดู

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศกาลวันกำเนิดพระแม่คงคา

เทพเจ้าฮินดู

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศกาลวันกำเนิดพระแม่คงคา

พระแม่คายตรี

สำหรับการไหว้เทพเจ้าฮินดู ของที่ต้องเตรียมไหว้นั้นไม่ยุ่งยากเลย มีอะไรบ้าง มาดูกัน
1. ผลไม้
2. ขนมหวาน ที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ และ เนื้อสัตว์ เช่น ขนมลาโู ขนมโมทกะ
3. น้ำสะอาด
4. นม
5. น้ำหวาน
6. ดอกไม้
7. กำยาน หรือ ธูปที่มีกลิ่นหอม หรือ เทียนsv, (เพื่อเป็นการอัญเชิญและใช้ในการขอพร)

ข้อสำคัญของการไหว้เทพฮินดู ก่อนเริ่มพิธีให้อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด เพราะเทพฮินดูชอบความสะอาดและความหอม และสุดท้ายก่อนไหว้เทพเจ้าองค์อื่น ๆ ของฮินดู ในกล่าวบทสวดพระพิฆเนศก่อน เพื่อเป็นการสรรเสริญตามด้วยบทสวดของเทพองค์นั้น ๆ) หลังจากกล่าวบทสวดจบแล้ว ให้ขอพรโดยพูดชื่อ – นามสกุล พรที่ต้องการขอ เมื่อกำยาน หรือ ธูปหมดแล้ว ให้ลาขอไหว้แล้วนำมารับประทานให้เป็นสิริมงคลได้เลย ใครต้องการไหว้เทพองค์อื่น ๆ และอยากรู้ว่าแต่ละองค์ขอพรด้านใดได้บ้าง ต้องไม่พลาด บทความนี้ วัดแข

Leave a Comment