ข้อจำกัดความรับผิดชอบ (Disclaimer)

อัปเดตครั้งสุดท้าย : 15 มีนาคม 2566
ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ – https://huayjub.com – ถูกเผยแพร่โดยสุจริตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น หวยจั๊บไม่สามารถรับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลนี้ การกระทำใดๆ ที่ท่านดำเนินการกับข้อมูลที่คุณพบบนเว็บไซต์นี้ (หวยจั๊บ) ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง หวยจั๊บจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงลิงค์ออกไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เราไม่ได้ดูแลเอง การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกนั้น เป็นเพียงเครื่องมือในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและความสะดวกในการใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบ(Disclaimer) นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ :