เสี่ยงเซียมซีวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสี่ยงเซียมซี วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดพระนครศรอยุธยา ก่อตั้งขึ้นในสมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา แต่มิได้ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งในสมัยนั้น แต่มีบันทึกในพงศาวดารหลายฉบับ ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างกันออกไป เช่น พงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิง แต่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวว่า ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป ชื่อ”พระเจ้าพแนงเชิง” เมื่อปี พ.ศ. 1867 เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นก่อนที่ พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนา กรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก กว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร สิ่งศักดิ์สิทธิ ณ วัดแห่งนี้ ที่มีผู้คนศรัทธากราบไว้จำนวนมาก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ศิลปะสมัยอู่ทองตอนปลาย วัสดุ ทำจากปูนปั้นลงรักปิดทอง นับเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้มีศรัทธาทั้งหลายพระโบราณองค์นี้ อยู่คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุง จนถึงคราวที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตก โดยปรากฏในคำให้การข่าวกรุงเก่าว่า พระปฏิมากรใหญ่ที่แห่งนี้มีน้ำพระเนตรไหล นับเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่ง

วิธีการเสี่ยงเซียมซี

 1. สงบจิตใจให้ตั้งมั่น เพื่อก่อเกิดสมาธิ
 2. กล่าวคำอธิฐาน และระลึกถึงสิ่งที่กี่ยวข้อง เช่น บุคคล อนาคต สิ่งที่มุ่งหวัง
 3. คลิกที่เซียมซีเพื่อเขย่า คำ

กล่าวอธิฐาน ก่อนเสี่ยงเซียมซี

ขอกราบสักการะ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดแห่งนี้ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าชื่อ………………….นามสกุล…………………………..อายุ………..ปี ขอบารมีของท่าน จงช่วยชี้ทางให้ลูกเรื่อง (เรื่องที่ต้องอยากรู้ 1 เรื่อง) ผ่านเซียมซีใบนี้ด้วยเทอญ สาธุ

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา
วัดพนัญเชิง ทางเข้าวัด

ประวัติของ วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง เป็นวัดโบราณที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ สมัยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และทรงคุณค่า ซึ่งมีจุดน่าสนใจอยู่ที่ พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ องค์พระพุทธไตรรัตนนายก หลายคนเรียก หลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก กว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร วัดแห่งนี้ไม่มีระบุชัดเจนว่า ใครเป็นผู้สร้าง บ้างก็บอกว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง และพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิง (หนังสือพงศาวดารเหนือ) บ้างก็กล่าวว่า ได้สถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจ้าพแนงเชิง เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี (พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์)

วัดแห่งนี้นับเป็นจุดศูนย์รวมแรงศรัทธา และเป็นความภูมิใจของคนอยุธยา และคนไทยทั้งประเทศ
เพราะวัดแห่งนี้ ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากโดยเรียกกันว่า“ซำปอกง” นอกจากชาวไทยแล้วยังมีผู้มีเชื้อสายจีนหลั่งไหลกันมากราบไหว้บูชาจำนวนมากและเป็นประจำทุกปี ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามา กราบไหว้บูชาอยูเป็นประจำ

สิ่งศักสิทธิ์ภายใน วัดพนัญเชิง

หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก

หลวงพ่อโต หรือพระพุทธไตรรัตนนายก ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในช่วงก่อนสถาปนา เมืองกรุงศรีอยุธยา สร้างด้วยวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทอง ทั้งยังเคยมีคำให้การในข่าวกรุงเก่าว่า ครั้งก่อนที่กรุงศรีจะแตก พระพุทธไตรรัตนนายก มีน้ำพระเนตรไหลออกมา เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น ปัจจุบันเป็นที่เคารพศักการะของชาวพุทธทั้งไทยและจีนอย่างล้นหลาม

วัดพนัญเชิง หลวงพ่อโต 1
หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา

พระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ในพระอุโบสถ

พระพุทธรูปทองคำ : พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ทำจากทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก
พระพุทธรูปปูน : พระพุทธสมัยอยุธยาหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 5 ศอก
พระพุทธรูปนาค : พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีสีออกแดง ๆ หน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 5 ศอก

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ใน วัดพนัญเชิง

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

ศาสเจ้าแม่สร้อยดอกหมากตั้งอยู่ในวัด เป็นจุดขอพรเรื่องโชคลาภ ความรัก และการงาน ชาวจีนเรียกกันว่า ศาลเจ้าแม่อาเนี้ย

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิง2

การเดินทางไปที่ วัดพนัญเชิง

ปักหมุดเริ่มต้นที่ อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย มุ่งหน้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง จากนั้นขัยตรงไปเรื่อย ๆ  บนถนนนครสวรรค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพิษณุโลก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลาด Phetchaburi Road ขับต่อไปยัง ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ตัดเข้าสู่ ถ. กาญจนาภิเษก เดินทางต่อไปบน AH2 ใช้ ถนนหมายเลข 356 ไปทาง ถนนหมายเลข 3477 มุ่งไป ตำบลหอรัตนไชย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 28.2 กม. ถึงที่หมาย วัด-พนัญเชิง จังหวัดพระนครศรอยุธยา

เปิดทุกวัน : 08.00 – 17.00 น.

ที่ตั้ง : ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่าเข้าชม : ฟรี

เว็บไซต์ : Facebook วัด-พนัญเชิงวรวิหาร

5 เหตุผลที่ทำไมต้องมา เสี่ยงเซียมซี ที่ วัดพนัญเชิง

 1. วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั้งทั้งใน และต่างประเทศ มีผู้คนเข้ามาสักการะอยู่ไม่ขาดสาย นั่นแสดงให้เห็นถึงบารมีของ องค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก พระพุทธเกาแก่ที่มีประวัติมาอย่างช้านาน ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา
 2. รวมคำพยากรณ์เซียมซีของวัดไว้ครบถ้วน
  ไม่ต้องเดินทางไปอยุธยา ก็สามารถลองพยากรณ์อนาคตผ่านเซียมซีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ทำนายดวงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  พยากรณ์แม่น รู้แนวทางแก้ไขล่วงหน้า
 4. เข้าเสี่ยงเซียมซีได้ง่าย ๆ ผ่านมือถือซึ่งรองรับทั้งระบบ IOS และ Android
 5. หากจะเดินทางไปที่วัดก็ง่าย อยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ
วัดพนัฐเชิง พระพุทธรูป

บทสรุปเกี่ยวกับ เสี่ยงเซียมซี วัดพนัญเชิง

วัดแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด ได้แก่ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ซึ่งมีประวัติการสรา้งในก่อนสมัยอยุธยา แต่ไม่อาจทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งในเวลาต่อมาก่อนกรุงศรีจะแตก ได้ปรากฎคำให้การบนข่าวกรุงเก่าว่า องค์พระพุทธรูปมีน้ำพระเนตรไหลออกมา เป็นที่เล่าขานสรา้งความอัศจรรย์ใจให้กับผู้คนสมัยนั้นเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันได้มีชาวศาสนาพุทธ ทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ให้ความเคารพสักการะ เป็นจำนวนมาก หากเดินทางไปที่วัด ท่านจะพบว่ามีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรอยู่ไม่ขาดสาย นอกจากนี้ที่วัดพนัฐเชิงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัด ได้แก่ พระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ในพระอุโบสถ และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ให้ท่านได้ไปกราบไหว้ ขอพรทั้งในเรื่อง การงาน ความรัก และโชคลาภ สำหรับท่านใดที่เป็นสายลุ้นโชค หลังจากทำบุญเสร็จแล้ว สามารถเข้ามาเช็ค เลขเด็ด แม่น ๆ อัพเดตทุกวัน บนเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะ

สำหรับการเดินทางไปยังวัดนี้ ท่านสามารถใช้ถนนเส้นหลักเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบาย หรือถ้าหากไม่สะดวกเดินทาง ก็สามารถเสี่ยงเซียมซีออนไลน์ บนเว็บ หวยจั๊บ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะที่นี่เราได้รวบรวมคำพยากรณ์จากวัดแห่งนี้ และวัดชื่อดังอื่น ๆ มาให้ทุกท่านได้ลองทำนาย เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไป สุดท้ายนี้ ดิฉันอยากจะขอฝากในเรื่องของ การนำคำทำนายไปปรับใช้ในชีวิต อย่างมีสติ เพราะเซียมซีออนไลน์นั้น เป็นการดูดวงประเภทหนึ่งเท่านั้น ท่านจึงไม่ควรเชื่อมากเกินไป จนเกิดผลเสียต่อการใช้ชีวิต แต่จงนำคำทำนายเหล่านั้น มาปรับปรุงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และไม่ควรเสี่ยงทายบ่อยจนเกินไปด้วย