ยิ่งกว่ามหาบุญ สาวหอบเงิน 2 ล้าน ไถ่ชีวิตโคกระบือ 106 ตัว

ชัยณรงค์ ดำรงลาวรรณ
ชัยณรงค์ ดำรงลาวรรณ
เรียกได้ว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ในการทำบุญด้วยการให้ชีวิต ไถ่ชีวิตที่กำลังจะถูกฆ่าให้มีชีวิตต่อไป นับเป็นมหาบุญบารมีที่จะส่งเสริมชีวิต ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าได้อย่างมหาศาล โดยผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Suratchana Khunhan สาวสวยใจบุญที่ได้โพสต์ภาพ ที่ตนเองถือเงิน 3 ปึกใหญ่ จำนวนกว่า 2 ล้านบาทเพิื่อนำไปไถ่ชีวิตวัว จำนวนกว่า 1O6 ตัว เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน”ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส
2 6
ในการทำบุญครั้งนี้ คุณ Suratchana  Khunhan ได้เล่าถึงที่มาของการทำบุณครั้งนี้ไว้ว่า เป็นโครงการโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน ” ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส ซึ่งเป็นเงินได้นำปัจจัยที่ตนและ สาธุชนได้มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตวัว ทั้ง 1O6 ตัวรวมเป็นเงิน 2,339,5OO บาท และมีอดปัจจัยสมทบเข้ามาพิ่มอีก ภายใน 2 วัน รวมเงินกว่า 3 ล้านบาท
3 3
โดยสรุปยอกค่าใช้จ่าย สำหรับการไถ่ชีวิตโค-กระบือในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน” มีดังนี้
  • ค่าวัว 1O6 ตัว = 2,O39,5OO บาท
  • ค่ารถบรรทุกหญ้า = 3OO,OOO บาท
  • ค่าทำโรงวัว คอกอภัยทาน = 1,OOO,OOO บาท
  • ค่าหญ้า/หัวอาหารให้วัววันละ = 6,OOO บาท
คณะพระอาจารย์น้ำ พร้อมคณะสายบุญ และที่ถวายปัจจัยเข้ามา เผยว่าการทำบุญในครั้งนี้ เป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ที่คนทั่วไปสามารถร่วมอนุโมธนาบุญร่วมกันได้ ถึงจะไม่ได้ไปงานด้วยตนเอง แต่แม้เพียงช่วยสมทบทุน หรืออนุโมธนาบุญด้วยจิตอันเป็นกุศลที่ดี ก็สามารถอธิษฐานตามได้ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวท่านเอง ดังนี้

ข้าพเจ้าชื่อ ………. สกุล ………. เกิดวันที่ ………. เดือน ………. พ.ศ ……….. อายุ ……….

ในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุศลในการปลดปล่อยชีวิต สั ต ว์ เป็นทาน คือปล่อยสัตว์ใหญ่ อันได้แก่โค-กระบือจำนวน ……… ตัว ขออนุโมธนาบุญทั้งหลายที่ได้กระทำการปล่อยชีวิตสัตว์เหล่านี้ ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ได้โปรดโมทนาบุญนี้ และโปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า และท่านพญายมราช ได้โปรดโมทนาบุญ และเป็นสักขีพยานบุญ แก่ข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ส่งผล ให้ตัวของข้าพเจ้า ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บรรเทาจากโรคภัย ไข้เจ็บทั้งหลาย ขอบุญนี้จงจัดสรรให้อายุขัยของข้าพเจ้า เหมาะสม แก่กายสังขาร พร้อมกันนั้น ขอให้มีความสุข ความเจริญ ชีวิตสงบสุบ ตลอดไป ด้วยเทอญ สาธุ

Leave a Comment